Kontakty

Centrala:
tel./fax  81 746 11 44

 

Kontakty z towarzystwami ubezpieczeniowymi:
koordynator ds. likwidacji szkód: Marcin Kanonik
tel. 81 746 11 44 wew.25
e-mail: blacharnia@carrara.pl

 

Kontakty z rzeczoznawcami:
pracownik BOK: Kazimierz Cywinski
tel. 81 746 11 44 wew.17
e-mail: blacharnia@carrara.pl

 

Szef Serwisu:
Marcin Brzozowski

tel. 81 746 11 44 wew.24
e-mail:
marcin.brzozowski.carrara@dealer.renault.com.pl


 

Dział Części Zamiennych
tel. 81 746 11 44 wew.16

 

Okręgowa Stacja Kontroli
tel. 81 746 11 44 wew.19

 

 

 

 

Copyright © Carrara 2011 - Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie Freeline .